Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Acomiadament per baixa fingida

acomiadament per baixa fingida

Quan un empresari té sospites o indicis de frau d’una incapacitat laboral temporal, ha de prendre mesures disciplinàries, com una sanció o inclús l’acomiadament per baixa fingida.  Tan per evitar el frau, com per les despeses que se’n deriven, les conseqüències negatives pel negoci i inclús, pels altres treballadors.

A vegades, es donen situacions complexes, com per exemple, un treballador conflictiu que constantment agafa curtes baixes laborals o empleats que fan coincidir les baixes abans o després dels festius.

A cap empresari li agrada haver d’acomiadar a un treballador. I quan es dóna el cas, ha de ser curós en no equivocar-se, per motius ètics i també per evitar que, amb raó, el treballador demandi l’empresa per acomiadament improcedent o injustificat. Cal assegurar-se i saber realment què succeeix. Les sospites no sempre són certes.

Com demostrar que l’ acomiadament per baixa fingida és procedent?

Mitjançant la feina que realitzem els detectius privats. Fent un seguiment planificat de l’empleat, per conèixer la seva rutina, activitats, accions i moviments. I prendre les imatges rellevants per l’objectiu de la investigació.

L’informe del detectiu aporta informació que permet a l’empresari conèixer la veritat. I si el cas és positiu, utilitzar-ho bé per arribar a un acord amb l’empleat, o com a prova documental en un procés judicial.

És la baixa un motiu d’ acomiadament?

La baixa no pot ser per si mateixa el motiu d’acomiadament. No es pot fer fora a un treballador per estar de baixa.

Pot un treballador ser acomiadat estant de baixa?

Si, sempre i quan el motiu no sigui la baixa. El motiu ha de ser aliè, com en els casos d’un acomiadament disciplinari o per causes objectives.

Per exemple, si es demostra que ha robat, ha comès un frau o ha comès una incapacitat laboral  o per altres motius externs al treballador com una reducció de plantilla.

Quins indicis poden fer sospitar que un treballador fingeix la baixa;

  • La relació laboral del treballador amb els seus companys, amb càrrecs superiors i, en general, amb l’empresa. Si hi ha hagut algun problema, conflicte laboral, o de sou amb el treballador.
  • El motiu de la baixa. Si s’especifica o es genèric, com la baixa laboral per malaltia comú. I si és una malaltia, si abans havia mostrat indicis de la mateixa.
  • Si simplement per la manera de ser o fer del treballador, tenim sospites. Treballadors que no els agrada gaire treballar, que rendeixen poc o conflictius.
  • Si són baixes reiterades, baixes en moments de temporades de molta feina o prop de dies festius.
  • Si creiem que el treballador té algun altre motiu per no venir a treballar. Com necessitar més temps lliure, més diners, o que no estigui a gust a la feina. Per exemple, que fingeixi la incapacitat laboral per treure’s un sobresou, treballant en b, duplicitat laboral,  o per crear el seu propi negoci. O simplement per no venir a la feina, absentisme laboral. Es podria donar un cas d’assetjament laboral en el qual el treballador no ho demandés i en canvi, erròniament, decidís fingir una baixa. Estaríem davant de dos temes diferents.
  • Si ens ha arribat notícies, comentaris o l’hem vist, estant de baixa, i no entenem alguna actitud o activitat que realitza, perquè considerem és incompatible o contraproduent per la seva recuperació.

Símil d’un cas d’ investigació per sospites de frau en reiterades baixes

Explicarem un símil de investigació per baixa fingida;

En una coneguda cadena de botigues de roba, una empleada que feia dos anys que era a la empresa, va agafar la baixa laboral per depressió al setembre, tornant de vacances.

L’empresa, els primers dies va suplir la absència laboral amb hores extres dels altres empleats en plantilla, i posteriorment, va contractar temporalment una nova persona amb el conseqüent desajust de coordinació i etapa d’ aprenentatge.

Al cap de dos mesos, li van donar l’alta a la treballadora, que es va reincorporar just a meitats de novembre. A meitats de desembre va tornar a agafar la baixa, aquesta vegada per malaltia comú, deixant el seu lloc de treball durant tota la campanya de Nadal per tornar sobre el 10 de gener. I va tornar a agafar per tercera vegada consecutiva la baixa, a principis de febrer, altra vegada per malaltia comú, sense especificar si era per motius psicològics, com una baixa per ansietat o per depressió, o dolors lumbars, etc…

Les baixes reiterades afecten a la gestió i economia del negoci, amb més despeses de seguretat social, mal ambient entre els companys, etc…

L’empresa no ho va veure clar, i va decidir contractar els serveis de investigació privada de detecta.cat, per aclarir les seves sospites i demostrar el frau, en cas de ser positiu.

Reunió amb el client per conèixer el cas concret de possible frau de incapacitat laboral temporal 

En un primer pas, ens vam reunir amb el client a la nostra oficina, a Barcelona, per escoltar el seu cas i recollir tota la informació sobre l’empleada que consideràvem rellevant pel cas.

Dades bàsiques, com el nom, una fotografia o la descripció de l’ investigada, i el domicili personal. I altres dades, com la manera de desplaçar-se o vehicles,  altres activitats i motiu de la baixa.

Entre d’altres preguntes que ens van semblar d’interès per l’objectiu de la investigació.

Pressupost i planificació de la investigació per possible baixa fingida;

Es va planificar i pressupostar quatre dies de seguiment, 8 hores diàries, amb possibilitat d’ampliar la duració de la investigació segons el resultat dels primers dies.

Inicialment vam fer una primera mirada a les reds socials que ens va donar alguna altra informació que ens facilitaria el seguiment.

Conclusions i resultat de la investigació per indicis de frau en una baixa laboral reiterada

El tercer dia ja vam poder comunicar a l’empresa que l’investigada estava visitant periòdicament un petit local comercial en obres i ens semblava que estava muntant el seu propi negoci.

Aparentment, no semblava que estigués malalta. Conduïa un smart amb total normalitat, i la vam veure en dos ocasions pujar la reixa del local sense cap problema.

Desconeixíem el motiu exacte de la baixa, però aparentment  se la veia contenta, sana i capaç per fer la seva feina.

Finalment , no es va anar a judici. L’empresa va tramitar l’acomiadament procedent amb l’investigada, qui al mostrar-li les imatges, va confessar que si havia fingit la baixa per tenir més temps amb la intenció d’ obrir una botiga pròpia. 

El seguiment i les proves aportades pels detectius son legals?

Son legals i admeses com a proves davant de qualsevol tribunal o jutge en un  procés judicial.

En conclusió, per conèixer i demostrar si un empleat fingeix una incapacitat laboral, l’exagera o bé el treballador no posa de la seva part per a la seva recuperació o realitza activitats incompatibles o contraproduents per la seva lesió, malaltia o incapacitat. La millor opció és contractar un detectiu privat per captar les proves gràfiques que ho demostrin.