Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

DETECTIUS PRIVATS PER EMPRESES

Les empreses pateixen conflictes laborals i empresarials que afecten a la estratègia, gestió i funcionament del negoci. Quan aquests conflictes o problemes venen originats per possibles fraus, o existeixen sospites d’accions malintencionades, una bona opció és recórrer a detectius privats per investigar i acreditar els fets, i per prendre mesures legals, si s’escau.

 Què podem fer els detectius per les empreses?

A detecta.cat oferim un servei de investigació àgil i eficaç. Que dóni una resposta ràpida a les empreses per tal que els conflictes no s’enquistin.

Considerem que una reunió al nostre despatx a Barcelona o a la seva empresa, són les millors opcions per conèixer-nos, planificar i pressupostar adequadament la investigació. Però entenem que no sempre hi ha temps, i en alguns casos, cal prioritzar.

Serveis d’investigació privada orientats al món laboral i empresarial

 

Funcions i objectius del detectiu privat en investigacions laborals;

La funció del detectiu és esbrinar els fets reals o les causes sobre el conflicte o problema laboral. Si són fets malintencionats, robatoris, furts o falses declaracions. I sobretot, acreditar els fets mitjançant proves documentals i gràfiques, que recolzin i permetin al nostre client aplicar mesures legals i/o acreditar els fets davant la justícia.

Els problemes més habituals que les empreses es troben són les falses baixes laborals, problemes de morositat o impagaments de deutors, absentisme o baix rendiment injustificat d’empleats, actes deshonestos de competència per part de treballadors. ex-treballadors o altres empreses del mateix sector, traspàs o espionatge d’informació confidencial, furts o trames malintencionades dins el seu negoci.

Els principals serveis que oferim els detectius per les empreses són; la investigació de possibles baixes fingides, la cerca de domicilis, patrimoni o alçament de béns, el control de directius, comercials o altres empleats, la investigació de possible competència deslleial o les investigacions de fraus o furts interns amb detectius infiltrats.

Què trobarà el nostre client a detecta.cat?

  • Visita personal amb el detectiu director, a la seva empresa o al nostre despatx, situat al carrer de Balmes 189 de Barcelona.
  • Plantejament de la Investigació laboral i proposta de Pressupost en 24 hores.
  • Detectiu director amb 16 anys d’experiència com a detectiu privat.
  • Professionalitat, confidencialitat, discreció i secret professional.
  • Investigadors privats equipats amb els mitjans tècnics i vehicles adequats al seu cas.
  • Un informe de investigació complet, preparat per ser utilitzat com a prova documental en un procés judicial.
  • Detectius privats habituats a testificar davant de tribunals.