Web Analytics
Saltar al contenido
My CMS

DETECTIUS PRIVATS PER ADVOCATS

Què podem fer els detectius privats per els advocats?

En moltes ocasions, els advocats precisen de detectius per demostrar, conèixer o obtenir proves documentals de indicis, fets o circumstàncies a defensar davant d’un tribunal.

L’informe i les proves aportades pels detectius privats són considerades una prova documental atestada.
I si a l’audiència prèvia, els informes aportats no son reconeguts com a certs, s’interrogarà als autors dels informes com a testimonis.

És habitual la col.laboració de detecta.cat amb bufets d’advocats especialitzats en dret civil, laboral o mercantil, en casos d’àmbit familiar o empresarial com litigis per modificació de les mesures de divorci, localització de domicilis de deutors o testimonis per a notificacions, cerca de patrimoni per alçament de béns, proves sobre actes de competencia deslleial, … entre altres investigacions privades.

Serveis d’investigació privada per aportació de proves en processos judicials.