Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

DETECTIUS PRIVATS PER ADVOCATS

Què podem fer els detectius privats per els advocats?

En moltes ocasions, els advocats precisen de detectius per demostrar, conèixer o obtenir proves documentals de indicis, fets o circumstàncies a defensar davant d’un tribunal.

L’informe i les proves aportades pels detectius privats són considerades una prova documental atestada.
I si a l’audiència prèvia, els informes aportats no son reconeguts com a certs, s’interrogarà als autors dels informes com a testimonis.

És habitual la col.laboració de detecta.cat amb bufets d’advocats especialitzats en dret civil, laboral o mercantil, en casos d’àmbit familiar o empresarial com litigis per modificació de les mesures de divorci, localització de domicilis de deutors o testimonis per a notificacions, cerca de patrimoni per alçament de béns, proves sobre actes de competencia deslleial, … entre altres investigacions privades.

Serveis d’investigació privada per aportació de proves en processos judicials.