Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

DETECTIUS PRIVATS PER PARTICULARS

No és fàcil explicar a una persona desconeguda, un problema personal, en som conscients. Per això, si vostè fa el pas, nosaltres sentim que hem de donar el millor.

Què podem fer els detectius per les persones ?

A detecta.cat volem oferir un bon servei de investigació per particulars, que comença per una visita personal al nostre despatx, al carrer de Balmes 189 de Barcelona. Un espai on poder parlar tranquil·lament, conèixer-nos i assessorar-lo com a professionals de la investigació, des de la confiança, el respecte i la discreció.

Serveis d’investigació privada, orientats al sector privat, familiar i particular

Funcions i objectius del detectiu privat en investigacions particulars;

El detectiu indaga sobre un problema o dubte particular amb l’objectiu que el client conegui la veritat dels fets o circumstàncies. I aporta proves que acreditin aquests fets o circumstàncies, mitjançant consultes, indagacions, cerca de documents, seguiments, imatges i vídeos inclosos en el informe, per tal que el client recolzi la seva demanda en un procés judicial.

Tot i que classifiquem les feines en els següents serveis, cada cas és diferent tant en el seu objectiu com en les circumstàncies.

Infidelitats de parella, modificació de mesures de divorci, control de conductes dubtoses, consum de drogues o alcohol, localització de persones o patrimoni, solvència del deutor o alçament de béns i subarrendaments il·legals. Aquest són els casos més habituals, tot i que donem resposta  a moltes altres consultes de investigacions per a particulars.

Dins d’un mateix tipus de servei de investigació per a particulars podem tenir diferents objectius a demostrar;

Per exemple, en investigacions per modificació de mesures de divorci; ens podem trobar el cas d’un client que sol·licita els nostres serveis de investigació per esbrinar la solvència del seu ex cònjuge que no paga la pensió perquè al·lega que no té recursos, i el nostre client sospita o té motius per pensar que no és cert.

O el cas contrari, quan el nostre client es qui paga les pensions, i vol aportar proves per demanar una revisió i reducció de la pensió compensatòria, perquè coneix o sospita que les condicions econòmiques del seu ex cònjuge han millorat

En ambdós casos, investigaríem el nivell de vida del ex cònjuge i les seves propietats, si podria existir alçament de béns, alguna activitat laboral no declarada, una herència, si conviu de forma estable i en el mateix domicili amb una nova parella, etc..

Un altre cas diferent, seria una investigació de modificació de mesures per motius de custòdia, on es vulgui obtenir la custòdia compartida o exclusiva o hi hagi sospites de maltractaments o circumstàncies que puguin afectar negativament al fill o fills menors. En aquests casos podem estar parlant també de casos de alcoholisme, drogues, ludopaties… o maltractaments.

Si es dóna el cas que ens trobem amb un delicte perseguible d’ofici, és obligació dels detectius comunicar i delegar la investigació a l’autoritat policial.

Què trobarà el nostre client a detecta.cat?

En la majoria de casos, quan una persona es troba en una situació particular complexa, valora altres opcions abans d’ arribar a nosaltres. Per això, creiem que és important doncs, que ens conegui, i explicar-li com el podem ajudar.

  • Atenció telefònica 24 hores al dia.
  • Visita gratuïta a les nostres oficines al carrer de Balmes 189 de Barcelona.
  • Detectiu director amb 16 anys d’experiència com a detectiu privat.
  • Tracte proper i assessorament professional a la visita.
  • Pressupost i planificació de la investigació, adaptats en la mesura del possible, als recursos del client.
  • Confidencialitat, discreció i secret professional.
  • Seguiments de qualitat, amb agents ben equipats, amb bons mitjans tècnics i vehicles adequats al seu cas.
  • L’informe al finalitzar les indagacions. On es redacta tota la investigació i s’aporten les imatges corresponents. Així com, si n’hi ha, arxius o documents rellevants. L’informe és la prova documental que podem aportar en un judici.
  • I en cas de judici, l’advocat ens ho comunica per ser-hi presents i testificar si la part contrària nega els fets declarats a l’informe.