Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Control de conductes dubtoses

investigació o control de conductes dubtoses

Què entenem per conductes dubtoses i quins casos d’adiccions o altres conductes sospitoses són els més investigats

Quan parlem d’un servei d’ investigació privada de control de conductes dubtoses, ens referim a investigar actituds o activitats problemàtiques d’una persona que per algun motiu han cridat l’atenció d’algun familiar o altra persona, el nostre client.

Havent-hi un interès legítim, el nostre client necessita conèixer el motiu per ajudar a l’individu a resoldre el problema o per aturar el conflicte que provablement també afecta al seu entorn, com poden ser fills, pares, etc.. Generalment son casos de familiars.

  • Casos de familiars o ex parelles amb problemes de ludopatia, ja sigui addicció al joc en bingos, altres sales, màquines recreatives de bars o jocs d’atzar on -line. Cada vegada hi ha més portals webs i casos de nois i adolescents més joves enganxats al joc. Les conseqüències de la ludopatia, poden ser molt greus, doncs l’ actitud del ludòpata  i les seves despeses, trenquen l’economia familiar i per tant el nivell benestant de la seva familia, dona, fills, … o l’incompliment de pagament de pensions, en casos de persones divorciades amb fills menors.
  • Casos d’adolescents o pre adolescents amb problemes d’assetjament escolar o problemes d’alcohol, drogues  o males companyies.
  • I en menor freqüència també ens trobem amb casos de fraus, sobretot a gent de la tercera edat, i amb casos de captació de persones en sectes.

El control de conductes dubtoses permet conèixer la veritat i el nivell d’adicció, o la gravetat del problema;

Els nostres clients, la majoria; pares, fills o ex cònjuges de l’investigat amb problemes de conductes sospitoses, necessiten saber què és el que succeeix per ajudar o evitar conseqüències majors.

En alguns casos, els clients coneixen la problemàtica o la intueixen; una o més d’una addicció o conducta dubtosa. I en d’altres casos es desconeix totalment què succeeix.

Quan rebem la seva consulta, els aconsellem una visita personal a la nostra oficina, per tal de poder oferir un assessorament de qualitat i conèixer el seu cas en detall.

Escoltem amb atenció, serietat i discreció, donat que, en general, són casos familiars problemàtics. I assessorem amb cura i molta franquesa, sobre si la nostra feina els serà o no de utilitat.

En cas afirmatiu, preguntem allò que considerem de interès i necessari per planificar i pressupostar el control de conductes dubtoses, acord amb les possibilitats del client; duració de la investigació, nombre d’agents i mitjans. En general, aquests casos es centren en un control dinàmic de l’investigat.

Com en tot seguiment, és important conèixer el màxim sobre l’activitat diària de l’investigat, domicili, horaris, feina, com es desplaça, vehicles, etc..

Tot i que inicialment es plantegi una planificació, en els casos on es desconeix més el motiu del control, la planificació serà variable i ho comunicarem al client. Donat que ens podem trobar amb canvis de circumstàncies, que modifiquin com realitzar el seguiment a l’investigat o l’estratègia de la investigació.

Finalitzat el control de conductes dubtoses, entreguem l’informe de la investigació on s’ha redactat tota la informació del control i les imatges, de interès per la investigació i en ordre cronològic.

La nostra feina, plasmada a l’informe, té l’objectiu de donar resposta als dubtes del nostre client. És a dir, explicar la veritat, aportar proves legals i ajudar a resoldre conductes o evitar que afecti al seu entorn.

Si es troba en una situació similar, no dubti en contactar amb detecta.cat, escoltarem el seu cas i estarem encantats d’atendre’l a la nostra oficina a Barcelona, la visita és gratuïta.