Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Preus detectius privats

QUÈ COSTA UN DETECTIU PRIVAT ?

 

Quan una persona o empresa necessita contractar una agència de investigació privada, és conscient que la nostra feina tracta temes complexes i que per tant els serveis de detectiu no són barats. Per això la pregunta que sempre es fan és;

Quins preus tenen els detectius privats a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida?

Respondre a aquesta pregunta és impossible sense conèixer el seu cas en concret, perquè el pressupost d’una investigació privada varia segons;

 • El servei o tipus de investigació privada;

Per exemple, el preu per investigar una infidelitat no serà el mateix que el preu per una infiltració de personal en una empresa. Ens referim al preu per hora, ja que  algunes feines demanen més o menys preparació prèvia.

 • Els detalls i circumstàncies del cas.

Que inclouen detalls sobre  l’investigat, el lloc de treball (zona o zones de seguiment, immoble o immobles a vigilar), l’horari i dies de seguiment, i la durada de la investigació.

Per exemple, no és el mateix el preu hora d’un detectiu al cap de setmana que els dies laborables.

 • Els mitjans tecnològics i vehicles que s’hagi d’utilitzar segons els detalls i circumstàncies del cas.

Per exemple, si cal una micro càmera o només necessitem una videocàmera. Si ens cal un cotxe o una moto pel seguiment, o dos agents; un a peu i l’altre en moto, perquè, per exemple, l’investigat es desplaça per la ciutat a peu i en transport públic.

 • El nombre de detectius privats que intervindran en el seguiment i/o la investigació, segons els detalls i circumstàncies del cas.

Si a l’immoble on s’ha de fer una vigilància estàtica té dues o més sortides, sense visibilitat des del mateix punt, serà necessari més d’un investigador privat. O si el investigat es desplaça a peu per la ciutat, també és recomanable dos agents, un a peu i l’altre amb cotxe o moto, donat que si una tercera persona amb vehicle recull a l’investigat, ens quedaríem sense poder continuar el seguiment.

 • Les possibilitats o recursos econòmics del nostre client.

A detecta.cat calculem el pressupost de la investigació segons la planificació més òptima per resoldre el cas, que depèn de tots els punts anteriors.

Si es dóna la circumstància que el nostre client no pot assolir aquest cost, intentem plantejar canvis adients a la planificació, per ajustar-nos a les seves possibilitats. Comentant i intentant resoldre amb alternatives aquells aspectes que poguessin quedar afectats.

Però, si la investigació no és viable, perquè les possibilitats del client ho impedeixen, també ho hem de dir.

Quins són els honoraris dels detectius privats a Barcelona o resta de provincies de Catalunya ?

Al mercat professional ens podem trobar un marge d’honoraris molt variable, des de 30 fins a 150 €, essent el preu més habitual entre 50 i 60 . El Col·legi oficial de detectius privats de Catalunya recomana una tarifa de 70  €.

Sempre parlem en termes de preu per hora d’un agent detectiu.

A la nostra professió però, hi ha bastant intrusisme professional, que desvirtua el preu de mercat i ofereix un servei sense garanties, doncs un informe realitzat per una persona que no és detectiu no té valor legal.

Quines són les tarifes dels  investigadors privats a  Detecta.cat ?

A detecta.cat ens volem adaptar al màxim a les possibilitats dels nostres clients sense deixar mai d’oferir un servei de qualitat.

Els nostres detectius, de diferents generacions, ens permeten adaptar-nos al màxim a les exigències del guió. Màxima discreció amb perfils personals molt diferents i de diverses edats.

Per altra banda, tenim per tant, agents amb més o menys experiència, que ens permet adaptar-nos als recursos econòmics de les persones que necessiten els nostres serveis. I oferir uns preus competitius de mercat com a detectius privats a Barcelona. I sempre, sota la direcció del detectiu director amb 16  anys d’experiència professional en actiu.

Els honoraris de detecta.cat estan dins els preus de mercat i oscil·len segons l’experiència del detectiu de carrer.

El preu per hora dels nostres detectius experimentats és de 45 a 60 €/hora en dies laborables.

I el preu de detectiu privat en cap de setmana i festius és de 80 a 100 €/hora.

*Comentar que els detectius amb poca experiència, menys de dos anys, tenen una tarifa inferior preu/hora, però es recomana que vagin acompanyats d’un altre agent per realitzar la investigació.

Com comparar pressupostos de detectius privats Barcelona?

Si sol·liciteu pressupost a més d’una agència de investigació privada, no caigueu en la temptació de comparar el valor o preu final.

Què heu de tenir en compte per comparar dos o més propostes econòmiques sobre una investigació:

 • Primer de tot, quina proposta de investigació us ha agradat més, i quin detectiu us ha donat més confiança. Sobre una mateixa consulta, cada agència proposa una planificació; enfoc, durada, objectius, etc… que poden més o menys coincidir o no.
 • Que sigui una agència de detectius acreditada; amb TIP professional i recomanem que siguin detectius privats col·legiats. Evitarem així caure en mans de suposats intrusos no professionals.
 • L’experiència professional del detectiu o detectius que intervindran, tan en el seguiment com en la direcció.
 • La duració del servei pressupostat, hores i dies que inclou. Aparentment i en la majoria de situacions, més hores és millor, tenim més marge i podem aprofundir més. Però en alguns casos no cal allargar les feines sense motiu, cal veure doncs cada cas. Ser resolutius i mirar la millor opció pel nostre client i per la investigació.
 • El nombre d’agents que intervindran, habitualment un o dos, segons les exigències del cas concret. És evident que, dos agents permet realitzar el seguiment amb majors garanties o en ocasions és bàsic per poder realitzar la feina bé, com hem comentat abans. Mentre que altres vegades amb un agent es pot realitzar la feina correctament. Cal veure quan val la pena contractar dos detectius per realitzar el cas i quan no.
 • Els honoraris preu per hora dels agents detectius. I conèixer la tarifa hora dels agents privats en dies laborables i festius.
 • En cas que pugui haver despeses extraordinàries, si estan incloses dins el pressupost o no. Com per exemple, les dietes per pernoctacions o desplaçaments llargs, que poden incrementar el pressupost final. A detecta.cat, tot dependrà, de si és una investigació dins el radi d’actuació habitual i no hi ha un excés de desplaçaments per part de l’investigat que surti de la “normalitat”, o si la zona d’actuació està lluny de Barcelona.