Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Modificació de mesures de divorci

investigació per modificació de mesures de divorci

Quina és la funció dels detectius privats en un procés per demanda de modificació de mesures de divorci

 En un procediment contenciós per demanda de divorci o de modificació de mesures de divorci, els detectius privats poden aportar proves sobre aspectes o circumstàncies del ex cònjuge que recolzin els motius de la demanda.

Sovint, tristament, no hi ha una bona entesa en una parella que està en procés de divorci o ja està divorciada. I per tant no hi ha bona comunicació i acostumen a haver-hi conflictes.

Aquests conflictes o males relacions poden derivar en incompliment de les mesures de divorci, impagament de les pensions o ocultament de millores en la seva situació personal i econòmica per evitar pagar més o rebre menys diners de les pensions de divorci.

Si una de les parts es considera afectada per algun d’aquests motius, pot considerar adequat que es revisin o canviïn les mesures de divorci.

I ens contracten directament o a través dels seus advocats de família per aportar proves que demostrin que la situació personal i/o econòmica del ex cònjuge ha canviat o és diferent a la que diu o es va tenir en compte en el contracte de divorci.

La feina del detectiu en una demanda de modificació de mesures de divorci és doncs investigar i demostrar els canvis o circumstàncies substancials que justifiquen la demanda.

Però com han de ser aquests canvis per tal que es considerin suficients com per modificar el contracte de divorci:

  • Han de ser canvis o circumstàncies importants, segons els quals, si al seu dia quan s’hagués redactat el conveni de divorci en aquestes circumstàncies, les mesures haurien estat diferents.
  • Que no siguin canvis o situacions esporàdiques, han de ser permanents en el temps.
  • Circumstàncies o canvis no provocats expressament per millorar les condicions de divorci.

En la majoria de casos de modificació de mesures de divorci, les mesures que es pretenen canviar el pagament de la pensió compensatòria o alimentícia. Tot i que també tenim casos on investiguem per aportar proves que recolzin una demanda per modificar el règim de visites o la custòdia dels fills.

Què investiguen els detectius per la modificació de les mesures de divorci

  • Investiguem si l’ex marit o ex esposa té alguna font d’ingressos o activitat laboral de forma autònoma, per terceres persones o inclús de forma irregular, no declarada.
  • I si té una nova parella, la convivència en el mateix domicili familiar i la situació laboral i econòmica del la nova parella.

Per planificar i pressupostar una investigació de modificació de mesures de divorci, és important un treball previ de recollida de dades, com feina, antecedents laborals, domicili, vehicles, horaris, hàbits i altra informació que el detectiu pregunta al seu client. Si el nostre client no coneix algunes dades, perquè ja no conviu amb l’investigat, li aconsellem fer un sondeig molt discret a familiars i amics en comú per obtenir les dades necessàries.

A detecta.cat escoltem, orientem i assessorem als nostres clients per tal que la nostra feina els sigui útil en el procés judicial que mantenen. I tractem amb el màxim respecte i discreció tota la informació facilitada i indagada, suficient i necessària per l’objectiu de la investigació.

Finalitzada la investigació privada per modificació de mesures de divorci, entreguem l’informe corresponent on es detalla el seguiment, les indagacions i les imatges corresponents, en odre cronològic, prova legal per defensar la demanda de modificació de divorci als tribunals.

L’advocat comunicarà al detectiu si ha de presentar-se a judici, per tal que, si la part contrària impugna l’informe a l’audiència prèvia, la prova documental passi a ser una prova testifical.