Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Competència deslleial

competència deslleial

Quan un empresari contracte els nostres serveis de investigació per un cas de competència deslleial, necessita que investiguem per confirmar si realment hi ha una acció malintencionada, si la persona o empresa que la realitza és qui creu segons les deduccions, fonts o informació que té. I, en cas afirmatiu, acreditar els actes de competència deslleial mitjançant proves documentals, vídeo gràfiques o àudios.

Concepte de Competència deslleial;

El seu concepte o definició és ampli. Ho podríem definir com rivalitzar comercialment amb un altre negoci utilitzant accions premeditades i malintencionades o mètodes poc ètics. L’objectiu, del qui ho comet, és guanyar clients i/o vendes a costa de l’empresa o negoci afectat. És a dir, reforçar el seu negoci debilitant el negoci de la competència.

 La llei 29/2009 prohibeix aquest tipus de pràctiques per exercir el comerç, i regula la manera com es pot fer competència entre empreses. Tant per garantir les bones pràctiques, com per protegir venedors i sobretot consumidors.

Els consumidors també són afectats per les pràctiques deshonestes entre negocis, perquè la informació adulterada, desvirtuada o manipulada que els arriba pot modificar el seu criteri d’elecció d’un producte o servei.

Tipus d’actes de competència deslleial a una empresa o negoci;

Una empresa pot sofrir actes de competència deslleial d’una altra empresa del mateix sector, d’un treballador/s de la seva pròpia plantilla o un/s ex empleat/s.

  • Amb accions i/o afirmacions difamatòries: Quan una altra empresa el perjudica amb afirmacions denigrants sobre la reputació de la seva empresa, o d’algun o tots els seus serveis o productes.
  • Amb una estratègia de preus a la baixa, per sota de preu de mercat, que enfonsi la competència.
  • En publicitat, realitzant una comparació directa entre dos productes de similars característiques, un seu i un de la competència, indicant o insinuant clarament que el seu és millor.
  • Per confusió o engany al consumidor, a qui es fa creure el producte o servei té unes característiques que no són certes o ometen informació important pel consumidor. Que sabent-les, podria optar pel producte similar de la seva empresa.
  • Usant coneixements apresos al seu negoci, explotació i divulgació, per crear el seu propi negoci i/o treballar per una altra empresa, i perjudicar la seva empresa.
  • O utilitzant aquest coneixements o l’accés a informació sensible per treballar i passar informació empresarial secreta a la competència, que perjudiqui a la seva empresa. Si es divulga informació sensible de la seva empresa, estem en un cas de espionatge industrial.
  • I si l’empleat està treballant al mateix temps per una altra empresa, parlem a més de duplicitat de feina o duplicitat d’ocupació.

En una demanda de competència deslleial cal demostrar que hi ha una trama o estratègia comercial amb mala fe.

A la majoria de casos descobrim que són ex socis o empleats. Personal format i en coneixement de informació empresarial, cartera de clients i/o de proveïdors de la seva empresa, que decidiran muntar el seu propi negoci. Fins aquí pot agradar més o menys. Però, si la manera com atrauen o s’enduen treballadors, clients o proveïdors ha estat amb enganys i/o té un rerefons de mala fe, per perjudicar el seu negoci, llavors si que parlariem de competència deshonesta, si ho podem demostrar.

Per exemple, si un treballador marxa de la seva empresa i  s’endú clients dient-los que l’empresa tanca o que té problemes, quan no és cert, i contracte personal laboral imprescindible de l’empresa original amb l’interès de desmantellar-la, llavors si que estem davant d’un cas de competència deslleial.

I aquí és on entrem els detectius privats. L’empresari, en molts casos, sap molt bé què a succeït, però necessita proves tangibles per demostrar els actes de competència deslleial.

No permeti que la seva empresa sigui objectiu de competència deslleial. Contacti amb detecta.cat i sol·liciti una visita a la nostra oficina a Barcelona, estudiarem el seu cas en detall.