Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Col·laboració jurídica

col·laboració jurídica

La col·laboració jurídica dels detectius amb bufets d’advocats és habitual sobretot en bufets d’advocats de família i en dret laboral i mercantil.

Ja que, en alguns casos és bàsica la prova del detectiu privat, per buscar les fonts probatòries dels diferents litigis en els quals els advocats desenvolupen la seva activitat.

La llei d’Enjudiciament Civil, Llei 1/2000 de 7 de gener, estableix  els següents aspectes sobre el detectiu privat
A l’article 265.1.5 estableix , en relació amb els Documents i altres escrits i objectes relatius al fons de l’assumpte, que a tota demanda o contestació hauran d’acompanyar-se els informes, elaborats per professionals de la investigació privada legalment habilitats, sobre fets rellevants que recolzin les seves pretensions. Sobre aquests fets, si no fossin reconeguts com a certs, es practicarà prova testifical.
També a l’Art. 380.1 s’estableix, en referència als interrogatoris sobre els fets que consten en informes escrits, que si s’haguessin aportat a les actuacions informes sobre fets i aquests no fossin reconeguts com a certs per totes les parts als qui poguessin perjudicar, s’interrogarà com a testimonis als autors dels informes, en la forma previnguda en aquesta Llei, amb les següents regles especials:
1ª No procedirà la negació del testimoni per raó d’interès en l’assumpte, quan l’informe hagués estat elaborat per encàrrec d’una de les parts.
2ª L’autor de l’informe, una vegada acreditada la seva habilitació professional, haurà de reconèixer-ho i ratificar-se en el seu contingut, abans que se li formulin les preguntes pertinents.
3ª L’interrogatori es limitarà als fets consignats en els informes.


Per tant, la prova del detectiu es considera una prova mixta, segons la sentència del 25 d’abril del 2006 de l’audiència provincial de Girona. L’informe és una prova documentalque en el cas que la part contrària impugni a l’audiència prèvia, obligarà al detectiu a presentar-se com a testimoni, és a dir, com a prova testifical per ratificar els fets declarats a l’informe.

Si no s’impugna l’informe, no és necessària la declaració testifical del detectiu, ni és oportú en aquest cas demanar el propi advocat la declaració del seu detectiu privat a l’efecte d’evitar una autocontradicció.