Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Control de directius i comercials

Control de directius i comercials per verificar la bona fe contractual

Les investigacions o serveis de control de directius i comercials, són investigacions laborals on el nostre client ens planteja les seves sospites o dubtes de frau sobre un treballador o treballadors de la seva empresa o negoci. I necessita conèixer què succeeix.

Casos més habituals que els detectius descobrim en el control de directius i comercials

En el control de directius, pel seu càrrec laboral , contactes i possibilitat de prendre decisions i dirigir, en la majoria de casos ens trobem amb;

  • Abús o mal ús dels recursos de l’empresa.
  • Competència deslleial.
  • Venda de informació confidencial

Mentre que en el control de comercials, pels seus contactes en proveïdors i clients, així com per la seva llibertat horària, ens trobem amb casos de;

  • Incompliment de l’horari laboral i/o baixada de la productivitat per motius no justificables.
  • Competència deslleial.
  • Venda de informació o cartera comercial.
  • Duplicitat laboral

Per algunes persones és temptador utilitzar els recursos del negoci on treballa per ús propi o del seu entorn directe, o realitzar coses personals en horari laboral. Sovint el que descobrim són petits fraus o furts, on l’empresari pot valorar si prefereix resoldre-ho o no a bones amb el treballador. Tot dependrà de la gravetat del cas i el pes o valor del treballador dins del seu negoci.

Els casos on descobrim competència deslleial o venta de informació empresarial, són més greus. El concepte de competència empresarial és força ampli, el pot cometre una empresa de la competència o un treballador o ex-treballador del nostre negoci.

A la nostra web dediquem tota una pàgina a la investigació de Competència deslleial.

En aquests casos, sovint l’assalariat està muntant la seva pròpia empresa dedicada la mateixa activitat, aprofitant els coneixements apresos, utilitzant part de l’horari laboral i dels contactes de la cartera de clients, proveïdors o altres.

Què ha de fer un empresari quan sospita d’un directiu o d’un comercial

Si considera que un dels seus assalariats no té un comportament lleial a l’empresa o comet un possible frau, necessita conèixer què succeeix, i aquí és on detecta.cat el pot ajudar.

Aconsellem una visita personal amb el nostre detectiu director per conèixer en detall el seu cas concret.

El detectiu escolta i pregunta l’interès legítim i els detalls i dades que considera necessaris per l’objectiu de la investigació.

I segons les dades i detalls aportats planifica la estratègia de la investigació, la seva durada, els agents i els mitjans.

Si es considera adequat o necessari, el seguiment de control del directiu o comercial investigat es complementa amb una investigació mercantil.

Totes les investigacions laborals són proporcionals i adequades a l’objectiu legítim del cas, respectant els drets fonamentals de les persones.

Quant costa un control de directius i comercials

La proposta d’honoraris i/o pressupost per un control de directius i comercials dependrà de tots els paràmetres anteriors, i en cas, que l’empresari accepti el pressupost, es signarà el contracte de la investigació i es procedirà al pagament de la provisió de fons.

És en aquest moment quan comença la investigació privada o control.

Acabada la investigació, es liquidarà els honoraris restants per completar el pagament del pressupost total i s’entregarà l’informe  de la investigació al client, que conté les imatges i la informació rellevant per l’objectiu de la investigació, redactat en ordre cronològic.