Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Baixa Laboral fingida

baixa laboral fingida

Les investigacions per possible baixa laboral fingida en les encarreguen empresaris o mútues que tenen sospites sobre l’actitud o actuació d’un dels seus treballadors o assegurats que està de baixa per incapacitat laboral temporal.

Quins són els drets i deures d’un treballador amb incapacitat laboral temporal?

La baixa laboral temporal és un dret de tot treballador autònom o assalariat, en els casos que per algun motiu de salut o accident pateixi una lesió o malaltia, que, segons diagnòstic mèdic, no li permeti realitzar correctament la seva feina.

Però, tal com indica l’estatut dels treballadors, és també un deure de tot treballador que està de baixa, cuidar-se i seguir les pautes mèdiques indicades, per recuperar-se el més aviat possible i obtenir l’alta laboral. A més, l’empresari té el dret de poder controlar que el treballador així ho està fent.

Quan comet frau el treballador que està de baixa laboral?

Segons les mútues, aquest 2017 el nombre de baixes laborals s’està incrementant i igualant-se als anys previs a l’ inici de la crisi econòmica, i a més, la duració mitja d’aquestes baixes és superior, està augmentant. Només que un 5 o 10% siguin frau, és un problema considerable.

Quan parlem de frau en una baixa laboral, parlem d’exagerar la dolència, lesió o malaltia per allargar la baixa laboral, o que inclús s’hagi arribat a mentir i no existeixi ninguna incapacitat laboral temporal.

L’assalariat també comet frau quan no procura fer allò favorable per la seva recuperació, o, sobretot, quan realitza activitats contraproduents a la seva lesió o malaltia.

Ens hem trobat en casos de baixes per malalties hepàtiques on el pacient diàriament sortia de casa i es dirigia al bar a prendre’s un cigaló.

O un treballador de baixa per una lesió al braç que jugava a tenis tots els divendres.

Els motius d’una baixa fingida poden ser molt diversos, des de persones que no estan a gust a la seva feina per algun motiu, altres que volen molestar a l’empresa, un company o un superior, i d’altres que busquen temps personal o per treballar en un altre negoci. I en aquest darrer cas ens trobem amb un doble frau; baixa fingida i duplicitat de feina.

Què pot fer un empresari quan sospita d’un treballador de baixa i creu que l’està enganyant?

Quan falta una persona a l’estructura laboral d’un negoci, els altres treballadors han de realitzar les feines que feia, si és un petit negoci, o bé l’empresari ha de contractar temporalment un nou treballador. El temps perdut en, ensenyar de nou com es realitza la feina, l’adaptació de qui les realitza i l’increment en sous, signifiquen més despeses i baixada de l’efectivitat del negoci.

Si afegim que, una tercera persona li ha dit a l’empresari que el seu treballador de baixa està treballant en un altre lloc o l’han vist fent quelcom que no pot realitzar per la seva dolència. El primer que succeeix és que l’empresari no vol saber res més d’aquella persona, en la majoria de casos la vol acomiadar.

Però per tal de poder aplicar aquesta mesura o una altra, s’ha de demostrar la baixa fingida. Les sospites o comentaris no sempre són veritat, poden ser també comentaris malintencionats o sospites infundades.

La solució per indagar, descobrir i demostrar la veritat sobre una possible baixa  fingida és contractar detectius privats.

Els detectius som els professionals acreditats i formats per investigar fraus laborals com una possible baixa fingida. El nostre objectiu és aportar proves gràfiques sobre els hàbits, activitats, accions i actituds, d’interès per l’objectiu de la investigació. Per tal que, sabent-ne el motiu de la baixa, es pugui demostrar l’existència o no de frau.

Per ser un bon professional detectiu cal ser un bon observador. Fixar-se en els detalls, gestos i moviments és important, així com deixar-ne constància.

Si l’informe del detectiu, on es detalla tota la informació del seguiment, revela que el treballador enganya a l’empresa, el nostre client tindrà una eina i prova legal per suspendre de sou i feina a l’investigat, de 11 a 60 dies,  o formalitzar un l’acomiadament procedent sense indemnització econòmica.

La investigació de baixes fingides té suport judicial;

Fingir una incapacitat per tenir la baixa laboral ha estat sempre, el frau més comú en les empreses i un dels serveis de investigació més habitual dels detectius privats.

La justícia avala l’acomiadament procedent d’ un empleat, per falsa baixa laboral basant-se en l’informe del investigador privat com a prova judicial incriminatoria, si així es demostra..

Per exemple, una sentència de 2013 del TSJ va avalar que una important empresa contractés a un detectiu davant les sospites de baixa laboral fingida d’un dels seus empleats.

El treballador va al·legar violació al dret a la intimitat i ús excessiu de les facultats empresarials de vigilància i control dels empleats.

El TSJ va considerar que, tot i que els drets són els mateixos per un treballador que per qualsevol persona, el contracte laboral amb una empresa justifica una relació més restrictiva.

Amb aquesta sentència es va donar un pas endavant perquè les empreses coneguessin més el perfil professional del detectiu privat;

Per poder sancionar a un treballador que ha comès frau durant la seva baixa laboral, l’empresari necessita aportar proves legals que ho acreditin, i el detectiu privat és el professional que pot demostrar aquests fets i aportar les proves legals de les baixes fingides.

I també amb aquesta sentència es dona un pas endavant perquè els empresaris s’atreveixin a fer valer els seus drets;

L’Estatut del Treballador diu que durant la baixa laboral temporal, el treballador incapacitat ha de col·laborar en la seva recuperació, i no pot realitzar feines, activitats o accions incompatibles amb el seu estat, i que l’empresari té el dret de controlar que el treballador està complint amb els seus deures.

Les baixes fingides, són faltes molt greus, perquè són un frau i generen problemes a l’empresa; dificultats operatives, de funcionament i pèrdues econòmiques.

¿Quines són les baixes laborals fingides més habituals?

Les persones que pretenen fingir una baixa laboral acostumen a buscar dolències poc evidents. Símptomes que no es veuen físicament i per tant són de difícil diagnòstic mitjançant una visita mèdica a la consulta. Els casos de depressió o ansietat són els més habituals, sense menystenir aquelles persones que malauradament les pateixen de debò. Seguides de les incapacitats laborals per dolències cervicals, moltes baixes per dolors d’esquena o lumbars.

Una altra modalitat de baixa força habitual, i on trobem autèntics especialistes, són les baixes laborals reiterades i de curta durada.

A detecta.cat donem resposta als problemes laborals. Si està interessat en el nostre Servei de baixes laborals fingides o en un altre servei de investigació laboral, no dubti en trucar-nos. Estarem encantats de respondre la seva consulta. Demani cita a la nostra oficina a Barcelona, la visita és gratuïta.