Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Alçament de béns

alçament de bens

L’ alçament de béns és un delicte socioeconòmic que consisteix en qualsevol acció d’un deutor dirigida a la substracció o ocultació, de tot o part del seu patrimoni, dirigida al fet que el creditor trobi dificultats per trobar elements patrimonials per poder cobrir el seu deute.
La pretensió de la persona que realitza l’alçament de béns és salvar tot el seu patrimoni o algun be del mateix, en benefici propi o en el d’alguna altra persona, obstaculitzant d’aquesta manera l’execució que podrien seguir els creditors.
Els detectius privats podem ajudar als nostres clients mitjançant una investigació d’alçament de béns amb l’objectiu de localitzar els béns i acreditar si escau les accions comeses per a la seva realització.
És habitual en la investigació d’alçament de béns, que una vegada finalitzada es contacti amb el deutor per negociar el deute d’un forma amistosa, ja que de la investigació una vegada presentada en els jutjats, es podrien beneficiar la resta de creditors. Tal situació col·loca al deutor en una posició favorable a la negociació i fins i tot es podria exigir el pagament del cost de la investigació.
L’ alçament de béns pot admetre diverses modalitats:
La manera més elemental suposa apartar físicament algun be perquè el creditor ignori on es troba.
I una forma més complexa es realitza a través d’algun negoci jurídic per mitjà del que;

  • S’aliena alguna cosa en favor d’una altra persona, generalment parents o amics del deutor.

  • Es constitueix un gravamen sobre algun be del deutor que produeix la seva infravaloració.

  • Es doni algun bé a una persona propera al deutor.

El delicte d’ alçament de béns és proper a l’estafa, per això perquè existeixi un delicte d’alçament de béns ha d’existir un deute previ als actes d’alçament, ocultació o alienació.