Web Analytics
Saltar al contenido
Detecta.cat | Detectius Privats

Avís legal

Aquest Avís Legal té l’objectiu d’informar-li dels seus drets i obligacions com a usuari d’aquest lloc web.

Aquí trobarà tota la informació que necessita sobre aquest lloc web; la seva activitat, les dades personals que recapta i la seva finalitat, així com les normes d’ús que regulen l’ús d’aquesta web.

En el moment en què accedeixi a aquest lloc web, www.detecta.cat, assumeix la condició d’usuari, per la qual cosa el contingut d’aquest Avís Legal li afecta directament. Per això, és important que ho llegeixi per dissipar qualsevol dubte que pugui tenir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que està acceptant.

Per començar, ha de saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-li les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari li corresponen, a l’hora d’utilitzar aquesta web.

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals als diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.

La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics.

Dades de Identificació

Responsable i titular del web: Marc Claramonte García.
D.N.I.:46706696-k.
Llicència Professional T.I.P.: 1552
Nº Registre nacional de Seguretat Privada: 10282
Nom Comercial: Detectius Claramonte
Oficines: Carrer de Balmes, 189, A, Ent-1ª, 08006 Barcelona (Espanya)
Correu Electrònic: [email protected]

Detectius Claramonte, amb domicili en Carrer de Balmes, 189, A, Ent-1ª, 08006 Barcelona (Espanya), amb la finalitat d’informar dels seus serveis i realitzar pressupostos i ofertes, sol·licita en aquesta pàgina web dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, dades que seran tractats conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals vigent i els fitxers de les quals estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals.

Normes d’accés al lloc web

Com a usuari de la nostra web, també té una sèrie d’obligacions:

No podrà utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal.

No podrà realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Vostè serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixi en aquesta web i de les dades personals que ens faciliti amb les finalitats previstes en la nostra Política de Privadesa.

També serà l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als quals li puguem derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.

El responsable del lloc web podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui éssent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús de la web o de qualsevol dels serveis que en la mateix s’ofereixen que pugui considerar-se contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

 Els continguts de les pàgines www.detecta.cat són propietat (Copyright ©) de Detectius Claramonte. Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o enmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o íntegrament, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de Marc Claramonte García.

Detectius Claramonte es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions, així com també altres condicions generals o particular que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web i dels seus continguts.

Enllaços i Links

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per la nostra banda, per la qual cosa el titular de la web www.detecta.cat no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal o uns altres que poguessin derivar-se.
Per tot això, li recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privadesa, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

Limitació de responsabilitat

En exercici del seu dret, li informem que, el titular d’aquesta web, www.detecta.cat, no es fa responsable en cap cas del següent:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.

L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en aquest lloc web.

Dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina.

Política de Privadesa i Protecció de Dades

Aquest lloc web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la qual cosa implica que, com a usuari, haurà de donar el seu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les seccions de la nostra pàgina.

Per a això, en honor de la transparència i l’exercici del seu dret, és el nostre deure informar-li sobre les dades personals que recaptem, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats. Existint, en qualsevol moment, la possibilitat de revocar lliurement el seu consentiment.

Tota aquesta informació la podrà trobar a la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA.

Política de Cookies

Tal com li informem just quan accedeix a la nostra web, aquest lloc utilitzar cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-li la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat.

En qualsevol moment, tindrà l’opció de configurar el seu navegador per desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algun cas, afectaran a la seva experiència d’usuari.

Per accedir a la informació completa sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pot consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació espanyola vigent.

En cas necessari, davant qualsevol tipus de controvèrsia de caràcter legal, el titular d’aquesta web i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el titular d’aquesta web i l’usuari es sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Si té qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pot enviar-nos un correu electrònic a [email protected]